تبلیغات
تجارب آموزشی و فنون معلمی - توصیه هایی به والدین در هنگام برگشتن فرزندانشان از مدرسه

توصیه هایی به والدین در هنگام برگشتن فرزندانشان از مدرسه

تاریخ:جمعه 8 دی 1391-06:09 ب.ظ

توصیه هایی به والدین در هنگام برگشتن فرزندانشان از مدرسه
" امروز در مدرسه 20 گرفتی یا نه ؟! " 
بعد از حضور 4 یا 5 ساعته فرزند شما در مدرسه و فعالیتهای فکری و جسمی ، یادگیری ، پاسخ دادن به درس ، مراقبت از رفتار و رعایت انضباط ، بازی کردن ، شوخی کردن ، تشنه یا گرسنه بودن ، سرو کله زدن با دانش آموزان و غیره ، اکنون زنگ درب به صدا در می آید و فرزند شما با چهره ای عبوس و اخمو و حالتی ساکت و بی میل ، کیف و کتاب خود را گوشه ای انداخته و فکر فردای مدرسه را خواهد کرد ؛ یا برعکس ، شاد و خندان نزد شما آمده و سلام می کند ...
اولین برخورد و صحبتهای والدین با فرزندان هنگام ورود آنها به داخل منزل ، بسیار مهم بوده و در رفع خستگی و ایجاد احساسات خوشایند آنها یا برعکس ، تحت استرس قرار دادن آنها و شروع بدخلقی ، نقش موثری دارد . به برخی پرسشها و برخوردها والدین که ممکن است نامناسب و نامطلوب باشد ، توجه نمایید

اولین برخورد و صحبتهای والدین با فرزندان هنگام ورود آنها به داخل منزل ، بسیار مهم بوده و در رفع خستگی و ایجاد احساسات خوشایند آنها یا برعکس ، تحت استرس قرار دادن آنها و شروع بدخلقی ، نقش موثری دارد . به برخی پرسشها و برخوردها والدین که ممکن است نامناسب و نامطلوب باشد ، توجه نمایید :( برخوردهای اول و بدون مقدمه با فرزند)
1- بیا ببینم ، چند تا 20 گرفتی ؟ ( فشار بدون مقدمه برای نمره)
2- دوستت فرهاد ، از ریاضی چه نمره ای گرفت ؟( ایجاد حساسیت یا حسادت)
3- امروز توی مدرسه ، بچه خوبی بودی یا نه ؟( خوب ، چه تعریفی دارد؟)
4- تو مدرسه دستشویی رفتی یا نه ؟ حتما" برو ! ( دخالت بیمورد)
5- آفرین امروز بچه خوبی بودی !( دروغ ! هنوز هیچ سئوالی نکردی یا چیزی به شما نگفته اند!)
6- دوستت افشین ، پرسشهای علوم را آورده بود ؟( سئوال بیمورد به کار مردم چکار داری؟)
7- جلو در وایستا ! نیا تو ، در مدرسه دست به چیزی که نزدی؟تمام لباسات رو بنداز تو ماشین !(بی ادبی به فرزند که سرتا پا کثیف است)
8- بازم مثل همیشه اخمو و کسل آمدی منزل!( انرژی منفی)
9- حتما" امروز نمره بدی گرفتی !(بدون اطلاعات قبلی)
10- امروز توی مدرسه شلوغ که نکردی ؟(تعریف شلوغ چیست؟)
11- این خوراکی مسخره چیه که خریدی ؟ چرا توی مدرسه نخوردی ؟(تو بی سلیقه ای و قبولت ندارم!)
12- معلم درس فلان ، امروز با تو لجاجت و بد رفتاری نکرده ؟(جبهه گیری در مقابل معلم و ایجاد حساسیت بیمورد در فرزند)
13- اگر یکبار دیگر اینطور بدخلق بیایی خانه ، میام به معاون مدرسه اطلاع می دم !( ترساندن فرزند از کارکنان مدرسه )
14- تو چقدر بی نظمی نمی دانم تو مدرسه چطور تو را تحمل می کنند ؟(دوست ندارم)
15- بگو ببینم امروز توی مدرسه خرابکاری نکردی؟(معنی خرابکاری چیه ؟)
16- اول بگو ببینم ،کارنامه دوستت حامد را دیدی یا نه ؟ ( حامد مورد حسادت قرار بگیرد)
و پرسشهایی از این نوع که در ثانیه های اول بازگشت فرزند به منزل ممکن است توسط برخی از والدین مطرح شود.


نمونه پرسشها و برخوردهایی که ممکن است مطلوب باشد :(هر پرسش از طرف یک ولی برای یک فرزند فرضی)
1- سلام خسته نباشی فرزندم !
2- سرماخوردگی ، اذیتت نکرد؟
3- امروز به فکرت بودم ، گقتم ببینم از خوراکیهات خوشت اومد؟
4- آفرین که دستات رو شستی
5- احسنت ، مثل همیشه مرتب و پاکیزه!
6- سلام ، از اینکه سرحال و شاداب برگشتی ، خوشحالم
7- نتیجه مطالعه دیروز عصرت ، خوب بود؟
8- زنگ ورزش خوش گذشت ؟ خسته نباشی
9- خسته نباشی ، تا دستات رو بشویی ، یه نوشیدنی برات حاضر می کنم
10- حدس می زنم روز خوبی توی مدرسه گذراندی
11- بعد از چند دقیقه استراحت ، " امروز بهترین خاطره تو از مدرسه ، چی بود ؟
12- گفتی آقای معلم ، تحقیقت رو قبول کرد ؟ آفرین ! می دانستم نتیجه مطالعه و تحقیق دیروزت خوب میشه!
و اظهار نظرها و صحبتهایی مشابه ، که این پرسش ها و برخوردها ، متناسب با سن و دوره تحصیلی و جنسیت دانش آموز باید تفاوتهایی داشته باشد . اما در برخی خانواده ها ممکن است نوع بر خورد با دانش آموز کلاس اول ابتدایی و فرزند دبیرستانی در هنگام ورود به منزل ، یکسان باشد ! واضح است که اگر از یک دانش آموز سال سوم دبیرستان بپرسیم : " چرا خوراکیهات رو نخوردی ؟" خود را از نظر والدین با یک مهد کودکی یا پیش دبستانی ، یکسان تلقی خواهد کرد و مقداری دلخور می شود ، اینکه از خود خواهد پرسید : " اگر گرسنه بودم ، خودم عاقل بودم که خوراکی بخورم ! وقتی گرسنم نیست و یا ناهار مفصلی قبل از رفتن به مدرسه خورده بودم ، لزومی ندارد که چند نوع خوراکی که مامان مثل بچه های آمادگی برام گذاشته ، من با اجبار همه رو بخورم ، من که دیگر بچه نیستم !

از نظر خیلی از دانش آموزان زننده ترین و تکراری ترین سئوال والدین از فرزندشان که چندین دهه است که دارد تکرار می شود ، این است : " امروز چند تا 20 گرفتی ؟!" یعنی اگر 18 یا 19 باشد ، مورد قبول والدین نیست و او را دوست ندارند ! حتی مشاهده شده در سطح دبیرستان هم هنوز این سئوال و بازخواست هر روزه تکرار می شود . علاوه بر ایجاد حالت زدگی از نمره ، در برخی مواقع احساس و تصور منفی از خود ، در دانش آموزان بیش از پیش به وجود خواهد آمد . این سئوالات در بدو ورود فرزند به منزل ( حتی گاهی که کفشش را در نیاورده !) نشان از احوالپرسی و صمیمیت و توجه ندارد واز نظر فرزندان ، بهانه ای برای شروع سین جین و بازخواست محسوب می شود و این تصور در آنان به وجود خواهد آمد که من تو را به خاطر 20 دوست دارم !
از اینها گذشته در خیلی از موارد " سم تشویق " در هنگام ورود دانش آموز به منزل توسط برخی والدین تزریق می گردد ؛ مثال ؛
_مادر : بگو ببینم 20 گرفتی یا نه ؟ _فرزند : نه مادر ولی 17 گرفتم ! _مادر : نشد ! این دفعه باید 20 بگیری ! ( نمره قبلی فرزند 15 بوده و 2 نمره پیشرفت داشته است ، اما به این پیشرفت توجهی نشده و فقط 20 در نظر گرفته شده است ! )
خروج از منزل برای رفتن به مدرسه
تمام پرسشها و برخوردهای ذکر شده بالا را می توان هنگام خروج از منزل برای رفتن مدرسه در راهرو ، پشت دروازه ، توی حیاط منزل و غیره به نوعی از برخی والدین شنید ، گلایه های غیر رسمی دانش آموزان ( حتی در دوره راهنمایی و دبیرستان) از والدین خود ، حاکی از این است که ، توصیه ها و پیشنهادات و امر و نهی های تکراری هر روزه ، آنها را خسته کرده و برداشتشان این است که :
" تو هنوز بچه یا نادان هستی و مادر یا پدر به تواناییهای تو ایمان ندارد ! "
" امروز باید با نمره 20 برگردی !"
" اگر دستشویی داشتی ، حتما" بروی !"
"نباید خوراکیهات را به منزل برگردانی !"
" دقت کن ببین که معلم برای وحید ( شاگرد بغل دستی و پسر همسایه ) در درس فارسی چه نمره ای میزاره ! "
بهتر نیست به جای عبارات فوق نمونه ای از این حرفهای قشنگ گفته شود ؟ :
" با نام و یاد خدا و بسم الله از منزل خارج شو "
"پسرم ، یادت نره بگی ، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم"
" برای اینکه از پرسش پای تخته هراس نداشته باشی ، قبلش ، چند بار صلوات بفرست و توکل به خدا کن"
" نگران نباش ، دیروز تمام سعی و تلاش خودت رو کردی و به خوبی مطالعه داشتی ، تلاش تو برای من مهمتر از گرفتن نمره 20 است "
"اگر نمره تو کمتر از نمره بغل دستیت شد ، نگران نباش و به او تبریک بگو ، امتحان بعدی یه مقدار بیشتر تلاش کن"
" الان که با این خوشحالی میری مدرسه ، امیدوارم همینجور سر حال و شاداب بیایی منزل "
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Cialis generic
چهارشنبه 11 مهر 1397 07:14 ق.ظ

Good info. Thanks a lot!
cialis italia gratis cialis venta a domicilio cialis usa cost il cialis quanto costa cialis 20 mg bulk cialis cialis italia gratis cialis pills achat cialis en europe enter site natural cialis
buy cialis germany
دوشنبه 9 مهر 1397 05:53 ق.ظ

Nicely put. Thanks a lot!
cialis with 2 days delivery cialis tadalafil online chinese cialis 50 mg cialis 5mg cialis professional yohimbe low cost cialis 20mg chinese cialis 50 mg cialis tablets australia cialis usa cost cialis 5mg prix
http://viagravonline.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 04:12 ق.ظ

Amazing info. Kudos.
we recommend cialis best buy cialis daily new zealand 200 cialis coupon cialis diario compra canada discount drugs cialis get cheap cialis cialis australian price cialis pas cher paris we recommend cialis best buy cialis authentique suisse
http://cialisvipsale.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 07:50 ب.ظ

Thanks, Numerous posts!

how to purchase cialis on line cialis online deutschland how do cialis pills work brand cialis nl acheter du cialis a geneve cialis name brand cheap enter site very cheap cialis canada discount drugs cialis cialis generico online comprar cialis navarr
canadianpharmacyies.com
چهارشنبه 14 شهریور 1397 12:08 ب.ظ

You actually expressed it exceptionally well.
canadian pharmacies that ship to us canada pharmacies online prescriptions drugstore online canada online canadian pharmacy canadian pharmaceuticals for usa sales canada pharmaceuticals online canadian prescription drugstore canadian online pharmacies canadianpharmacy canadian medications by mail
can you buy viagra online
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:19 ب.ظ

You said it perfectly..
how to get a viagra prescription viagra uk price buy viagra next day delivery uk how old to buy viagra to buy viagra online buy kamagra viagra where buy viagra order viagra no prescription viagra purchase online buy viagra uk next day delivery
http://cialisvonline.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 07:48 ب.ظ

Whoa all kinds of beneficial material!
cialis daily reviews cialis soft tabs for sale acheter cialis meilleur pri the best choice cialis woman rezeptfrei cialis apotheke cialis mit grapefruitsaft cuanto cuesta cialis yaho cialis 20 mg effectiveness buy online cialis 5mg legalidad de comprar cialis
viagra prices
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:47 ق.ظ

Nicely put. Thanks.
safe to buy viagra online viagra buy online usa viagra buy online usa how to buy viagra without seeing a doctor cheapest viagra with prescription purchase viagra online uk buy real viagra online buy viagra online paypal viagra tablets buy online buy viagra prescription online
cialis canada prices
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:25 ب.ظ

Kudos! I enjoy this.
side effects for cialis generic cialis at walmart canadian cialis look here cialis cheap canada cialis 30 day trial coupon viagra or cialis tadalafil where to buy cialis in ontario cialis coupons printable we choice cialis pfizer india
Viagra great britain
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 09:39 ق.ظ

Fantastic facts, Kudos!
buy viagra uk cheap viagra usa pharmacy buy viagra online cheap uk viagra cheap prices buying viagra online uk viagra best buy buy viagra no prescription buy viagra uk pharmacy viagra cheap uk sildenafil citrate
Buy cialis
شنبه 18 فروردین 1397 06:45 ب.ظ

You made your stand very nicely.!
low cost cialis 20mg buy cialis online cheapest cialis arginine interactio generic cialis pro cialis canadian drugs cialis coupons cialis 10 doctissimo cialis pills boards buy cialis online cialis purchasing
Cialis prices
یکشنبه 5 فروردین 1397 12:12 ق.ظ

Very good content, With thanks!
prescription doctor cialis cialis taglich we choice cialis uk buy online cialis 5mg generic cialis at walmart cialis prices tadalafil 5mg cialis patentablauf in deutschland cialis price in bangalore generic cialis levitra
Cialis generic
پنجشنبه 2 فروردین 1397 09:21 ب.ظ

Incredible many of superb tips.
cialis 50 mg soft tab link for you cialis price cialis 5 effetti collaterali generic for cialis non 5 mg cialis generici free cialis cialis pas cher paris callus canadian discount cialis cialis para que sirve
descendants cheats
شنبه 5 اسفند 1396 09:44 ق.ظ
هر آخر هفته من برای بازدید سریع این وب سایت هزینه کردم
چرا که من برای لذت بردن از آن لذت می برم، از این به بعد این conaces وب سایت
واقعا خوب اطلاعات خنده دار نیز هست
Fawn
جمعه 17 آذر 1396 03:10 ق.ظ
WOW just what I was looking for. Came here by searching for توصیه
imvu hack
جمعه 10 آذر 1396 12:07 ق.ظ
سلام دوستان، چگونه همه چیز و آنچه شما می خواهید برای گفتن در مورد این پست، در من
مشاهده واقعا شگفت انگیز برای من طراحی شده است.
are psychics real
سه شنبه 9 آبان 1396 04:31 ب.ظ
بله در نهایت چیزی درباره ناشناس است.
feet complaints
جمعه 24 شهریور 1396 01:16 ق.ظ
Hello just wanted to give you a quick heads up. The text
in your post seem to be running off the screen in Ie. I'm not
sure if this is a format issue or something to do with internet
browser compatibility but I figured I'd post to let you know.
The design look great though! Hope you get the issue fixed soon. Thanks
cheap telephone psychics
دوشنبه 20 شهریور 1396 03:39 ق.ظ
سلام به هر کس، مطالب موجود در این سایت واقعا عالی برای دانش مردم، خوب،
نگه داشتن همکاران خوب کار.
private std screening
دوشنبه 20 شهریور 1396 03:11 ق.ظ
من کنجکاو هستم که سیستم وبلاگ شما با شما کار می کند؟

من مشکلات جزئی امنیتی را با آخرین سایت من تجربه میکنم و می خواهم چیز بیشتری پیدا کنم
بی خطر. آیاشما هیچ توصیهای دارید؟
std clinics near me
دوشنبه 20 شهریور 1396 02:18 ق.ظ
کالاهای عالی از شما، مرد من مسائل شما را قبلا درک کرده ام و شما فقط فوق العاده عالی هستید.
من واقعا دوست دارم آنچه شما در اینجا به دست آورده اید، قطعا مانند چیزی است
شما در حال بیان و راه که شما آن را می گویند. تو بساز
آن سرگرم کننده است و شما هنوز هم برای نگه داشتن آن عاقلانه مراقبت می کنید.

من نمی تونم صبر کنم تا خیلی بیشتر از شما بخوانم این در واقع یک وب سایت فوق العاده است.
cheap psychic readings
دوشنبه 20 شهریور 1396 01:48 ق.ظ
شریک زندگی من و من در اینجا با هم از یک آدرس وب دیگر و از آن گریختیم
فکر کردم ممکن است چیزها را هم چک کنم. من دوست دارم آنچه را که من الان ببینم
من دنبال تو هستم منتظر نگاه کردن به تو هستم
صفحه وب بارها و بارها
phone psychic reading
یکشنبه 19 شهریور 1396 11:46 ب.ظ
با تشکر از شما، اخیرا اطلاعاتی را در مورد این موضوع جستجو کردم
برای سنین و بزرگترین من تا به حال آمده است.
با این حال، چه چیزی در مورد خط پایین؟ آیا در مورد این منبع اطمینان خاطر دارید؟
How do you get taller?
شنبه 11 شهریور 1396 09:10 ب.ظ
I was curious if you ever considered changing the page layout of your blog?
Its very well written; I love what youve got to say.
But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.
Youve got an awful lot of text for only having 1
or two images. Maybe you could space it out better?
free token generator chaturbate
پنجشنبه 12 مرداد 1396 09:50 ب.ظ
As the admin of this website is working, no hesitation very quickly it will be well-known, due to its feature contents.
std test at home
یکشنبه 4 تیر 1396 09:13 ب.ظ
بسیار core از خود نوشتن در حالی
که ظاهر شدن دلنشین اصل آیا نه حل و فصل خوب
با من پس از برخی از زمان.
جایی درون جملات شما قادر به من
مؤمن متاسفانه تنها برای while. من هنوز کردم مشکل خود را با جهش در مفروضات و
شما ممکن است را خوب به پر همه کسانی معافیت.
اگر شما در واقع که می توانید انجام من را قطعا تا پایان در گم.
Darrell
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 04:54 ب.ظ
It's actually a nice and useful piece of information. I am happy that you just shared this helpful info with us.
Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.
BHW
جمعه 1 اردیبهشت 1396 01:29 ق.ظ
I don't even understand how I stopped up here, however I thought this publish was good.
I do not understand who you're but certainly you are going to a famous blogger if you aren't already.

Cheers!
مجید
یکشنبه 15 بهمن 1391 08:42 ق.ظ
مطلبتان بسیار مفید و آموزنده بود.
پاسخ صدیقه رادنژاد : ممنون از لطف شما.
حق نژاد
شنبه 14 بهمن 1391 10:25 ب.ظ
2197
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo